Dátum: 17.03.2014

Vložil: Jarmila

Titulok: Odpočítanie straty v daňovom priznaní PO

V roku 2009 sme ako s.r.o vykázali stratu vo výške 10000 eur,
v roku 2010 stratu 8000 eur, V roku 2011 zisk 15000 eur a odpočítali sme stratu za roky 2009 a 2010 v sume 15000 eur
do výšky základu dane.OSTALA NEUPLATNENá STRATA 3000 EUR.V roku 2012 sme vykázali stratu vo výške 5000 eur a v roku 2013 máme zisk 9,000 Eur. Možeme si uplatniť v roku 2013
aj neuplatnenú stratu z rokov 2009 a 2010 v sume 3000 eur alebo len stratu za rok 2012 v sume 5000 eur ?

Pridať nový príspevok