Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie - nezdaniteľná časť základu dane FO

13.12.2012 18:32

www.pp.sk/1562/Dobrovolne-prispevky-na-starobne-dochodkove-sporenie--nezdanitelna-cast-zakladu-dane-FO-_dupp44500.aspx