Dopady daňovo-odvodovej reformy na SZČO

04.09.2011 21:44

www.podnikam.webnoviny.sk/aktuality-dane-odvody/dopady-danovo-odvodovej-reformy-szco/23281?clanok=23281&stranka=1