Informácia k uplatňovaniu § 43 zákona o dani z príjmov u právnických osôb,ktorých zdaňovacie obdobie začalo v roku 2010 a končí v roku 2011

08.06.2011 17:27

www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/brozury_a_letaky/data/zrazkova_dan_po_s_hr.pdf