Kalkulačka pre výpočet preddavku na poistné na rok 2013 pre samostatne zárobkovo činné osoby

08.12.2012 21:11

www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/kalkulacka-vypocet-preddavku-poistne-rok-2013-samostatne-zarobkovo-cinne-osoby.html