Manželia môžu pri prenájme ušetriť

30.01.2012 17:37

peniaze.pravda.sk/manzelia-mozu-pri-prenajme-usetrit-d6g-/sk-pstat.asp?c=A120125_153154_sk-pstat_p59