Mzdy a ich účtovanie v jednoduchom a podvojnom účtovníctve

04.12.2012 10:23

www.pp.sk/1579/Mzdy-a-ich-uctovanie-v-jednoduchom-a-podvojnom-uctovnictve_PMPP45366.aspx?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=SEE12-Z293-1E