Najdôležitejšie zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 01. 01. 2012

28.12.2011 15:21

RÝCHLY OBSAH

  1. Rovnomerná metóda odpisovania - praktický príklad na zmeny vo výpočte daňových odpisov od roku 2012
  2. Zrýchlená metóda odpisovania - praktický príklad na zmeny vo výpočte daňových odpisov od roku 2012
  3. Zmeny vo finančnom prenájme (lízingu) - od 1.1.2012 finančný prenájom (lízing) prestáva byť zaujímavý z pohľadu legálnej daňovej optimalizácie
  4. Nové sankcie pre zamestnávateľov
  5. Nové nahlasovacie povinnosti pre podnikateľov - napríklad pri vyplácaní úrokov z pôžičiek!
  6. Zmeny v oznamovacej povinnosti pri úhradách fyzickým osobám
  7. Zmeny pre podnikateľov - SZČO
  8. Zmeny v 2 % asignácii dane z príjmov

www.podnikajte.sk/prevadzka-firmy/category/dane-a-odvody/article/zakon-o-dani-z-prijmov-zmeny-2012.xhtml