Od roku 2012 by mal byť elektronický podpis povinný pre platcov DPH

24.05.2011 12:58

www.uad.sk/?cid=49987&wa=W11ENUD&uid=36710696&e=784716&odkial=EUD