Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2015

29.01.2015 17:23

Odvody SZČO od 1.1.2015