Overovanie identifikačných čísiel pre DPH v členských štátoch Európskej únie

05.07.2011 22:53

www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/ostatne/data/overovanie_icdph_2011.pdf