PLATBA DANE - Interaktívna pomôcka pre daňové subjekty!!!

01.03.2012 17:10

Táto pomôcka slúži na určenie čísla účtu a variabilného symbolu v novom platobnom styku.

pki.drsr.sk/pomocka.jsp