Platenie a označovanie platby dane z príjmov fyzických a právnických osôb

06.02.2017 23:06

Platenie a označovanie platby dane z príjmov FO a PO