Potvrdenie zamestnávateľa nebude potrebné

28.12.2011 15:06

www.socpoist.sk/aktuality-potvrdenie-zamestnavatela-nebude-potrebne/48411s49739c