Pozastavenie prevádzkovania živnosti - vrátenie osvedčenia o registrácii

08.06.2011 17:25

www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/brozury_a_letaky/data/prerus_podn_regis.pdf