Prežijú rok 2013?

09.12.2012 20:43

www.porada.sk/t205568-preziju-rok-2013-a.html