Reforma? Pre živnostníkov samé mínusy

03.09.2011 14:29

hnonline.sk/c1-52707540-reforma-pre-zivnostnikov-same-minusy