Skončenie alebo prerušenie prevádzkovania živnosti v roku 2013

24.02.2015 00:37

Skončenie alebo prerušenie živnosti