Služobný mobil poskytnutý zamestnávateľom aj na súkromné účely

04.12.2012 10:22

www.pp.sk/1558/Sluzobny-mobil-poskytnuty-zamestnavatelom-aj-na-sukromne-ucely_DAU44455.aspx?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=SEE12-Z291-1E