Špecifické symboly od 1.1.2012

09.12.2011 17:48


Daňové riaditeľstvo SR v súčinnosti s Ministerstvom financií SR v týchto dňoch informuje listom všetky registrované daňové subjekty o závažných zmenách v platení daní.

V týchto dňoch sú daňovým subjektom doručované (doporučne do vlastných rúk prostredníctvom Slovenskej pošty) oznámenia, v ktorých príslušný Daňový úrad oznamuje základné číslo účtu pre platenie dane, ktoré je jedinečné pre každý daňový subjekt.

S účinnosťou od 1.1.2012 je daňový subjekt povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle Vyhlášky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane na nové číslo účtu.
Každému daňovému subjektu je pridelené jeho vlastné číslo účtu – tzv. základné číslo účtu.
Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice:

 

 

www.drsr.sk/wps/portal

 

vyhlaska_378_2011.pdf (38,7 kB)
vzor_ozanamenia ŠS.pdf (99,8 kB)