Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane u poberateľa predčasného starobného dôchodku

08.06.2011 17:23

www.drsr.sk/drsr/slovak/uvitanie/aktuality/a_data/predcasny_dochodca_2011.pdf