Zamestnávatelia pre účely vykonania ročného zúčtovania za rok 2011 musia predložiť súhrnný výkaz

20.12.2011 14:09

www.vszp.sk/showdoc.do?docid=1053