Poradíme Vám...

Zákony online

18.05.2011 22:17

www.porada.sk/f89-zakony.html                                                                


Začiatky podnikania - ako na to?

18.05.2011 22:15

www.porada.sk/f63-zaciatky-podnikania-ako-na-to.html     


Internetové podnikanie

18.05.2011 22:17

www.porada.sk/f174-internetove-podnikanie.html              

Záznamy: 1 - 3 zo 3

Otázky

Dátum: 20.07.2012

Vložil: kolenova.silvia@gmail.com

Titulok: oslobodenie od dane

Sme SVB a NPso 14 bytmi.Sme povinní odvadzat. dan za vykon spravy domovnikovi

Dátum: 21.07.2012

Vložil: iN účtovníctvo

Titulok: Re:oslobodenie od dane

Záleží to od toho, či túto funkciu vykonáva na základe dohody, pr.pomeru alebo zmluvy.

Dátum: 19.03.2012

Vložil: Magda

Titulok: Odpočítanie straty v daň.priznaní PO:

Za rok 2009 sme ako s.r.o. vykázali stratu 60000 eur, za rok 2010 stratu 8000 eur, za rok 2011 sme vykázali zisk 10000 eur. Ako máme odrátať pomernú časť straty za roky 2009 a 2010? Najprv 10000 eur zo straty r. 2009 a v ďalších rokoch pokračovať až do vyčerpania 60000 eur+strata za r. 2010, alebo môžeme odrátať najprv stratu za r. 2010 v sume 8000 eur+za r.2009 stratu 2000 eur? Môže sa vôbec odrátať strata za dva roky, alebo len strata za rok 2010 a strata za rok 2009 nám prepadne? Ďakujem za odpoveď.

Dátum: 19.03.2012

Vložil: iN účtovníctvo

Titulok: Re:Odpočítanie straty v daň.priznaní PO:

Od základu dane možno odpočítať daňovú stratu počas naviac 5 resp. 7 bezprostredne nasledujúcich zdaň. období, a to počnúc zdaň. obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaň. období, za ktoré bola táto daň. strata vykázaná. Ustanovenie § 30 ods. 1 v znení učinnom od 1.1.2010, podľa ktorého možno odpočítať daň.stratu počas najviac 7 zdaň. období, sa použíje na daň. stratu vykázanú po 31.12.2009 ( § 52h ods. 9 ZDP). Daň. stratu vykázanú za zdaň. obdobie, ktoré končí pred 1.1.2010, možno odpočítať počas najviac 5 bezpr. po sebe nasledujúcich zdaň. období.
Ustanovenie § 30 ZDP umožňuje vykonať odpočet daň.straty každému daňovníkovi, ktorý od účinnosti zákona, t.j. od 1.1.2004 vykáže po strate daň.základ. Výška odpočtu daň.straty v jednotlivých zdaň.obdobiach nie je obmedzená a odpočet možno vykonať v ktoromkoľvek z 5, resp. 7 zákonom stanovených období. Odpočítať možno aj ďalšiu daňovú stratu, ktorá vznikla aj počas odpočtu predchádzajúcej straty.
Odpočet daňovej straty je najviac do výšky základu dane uvedeného na riadku 400 DP. Stratu z r. 2009 môžete umorovať 5 rokov, v roku 2011, keďže ste dosiahli zisk 10000 € si odpočítate 10000 € a v ďalších zdaňovacích obdobiach zvyšok, ale len do 5 rokov! Stratu z roku 2010 si odpočítate počas 7 rokov. V jednom roku môžete odpočítať stratu za viac zdaň. období. Pokiaľ to nestihnete do uvedeného obdobia, strata Vám "prepadne".

Dátum: 19.03.2012

Vložil: Magda

Titulok: Odpočítanie straty v daňovom priznaní PO

Prosím o radu ohľadom odpočítania straty:

Dátum: 13.03.2012

Vložil: daniela001

Titulok: naklady szčo

SZčO ŹL je slovensky, pracuje v Ra kusku -vykonava tam služby , ake má naklady v JU ,cestovne stravné podla smerníc pre Rakusko ,/45 € nad 18 hod/ vreckove bolo zrušené čo ešte može byt?

Dátum: 16.03.2012

Vložil: iNúčtovníctvo

Titulok: Re:naklady szčo

Podľa § 19 odst. 2 písmeno e/ si môže daňovník do daňových výdavkov uplatniť výdavky:

- stravovanie,
- ubytovanie,
- cestovné dopravnými prostriedkami,
- nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto inom mieste,
- pri použití vlastného osobného motorového vozidla nezahrnutého do obchodného majetku výdavky do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý kilometer jazdy

e) výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu, 87) a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami a nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste; ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu, 87)

Doporučujem si prečítať:

https://www.pp.sk/1545/Uctovanie-vydavkov-na-pracovne-cesty-podnikatela-a-jeho-zamestnancov-_33704.aspx

Dátum: 08.03.2012

Vložil: janka žabka

Titulok: metodo vynatia primov,len zamestnanec praca v čes.rep.

1.3.2009 zavisla činnost zo zdrojov metodo vynatia prímov,ak som dobre pochopila tak si to može uplatnit len zamestnanec v čes.rep.ale živnostnik SZCO nie aj ked me česku živnost a primi iba z čiech

Dátum: 08.03.2012

Vložil: iN účtovníctvo

Titulok: Re:metodo vynatia primov,len zamestnanec praca v čes.rep.

tu je odpoveď:

https://www.porada.sk/t107554-dp-typ-b-zivnost-v-cechach.html

Dátum: 07.03.2012

Vložil: janka žabka

Titulok: primi zo zavislej činnosti zo zdrojov v zahraničí

primi zo zavislej činnosti zo zdrojov v zahraniči sa použiva metoda vynatia primu od 1.03.2011 dlati to aj pre SZCO

Záznamy: 11 - 20 zo 44
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pridať nový príspevok