Poradíme Vám...

Zákony online

18.05.2011 22:17

www.porada.sk/f89-zakony.html                                                                


Začiatky podnikania - ako na to?

18.05.2011 22:15

www.porada.sk/f63-zaciatky-podnikania-ako-na-to.html     


Internetové podnikanie

18.05.2011 22:17

www.porada.sk/f174-internetove-podnikanie.html              

Záznamy: 1 - 3 zo 3

Otázky

Dátum: 15.03.2012

Vložil: iN účtovníctvo

Titulok: Re:daň z nájomného v SR

Ako píšete v predchádzajúcom príspevku, pokiaľ majú potvrdenie, že sa jedná o rezidentov Írska, celosvetové príjmy zdaňujú tam a na Slovensku zdaňujú príjem z prenájmu. Je potrebné písomne informovať príslušný DÚ, že bolo priznaná rezidencia v inom štáte. Čo sa týka príjmu z prenájmu, na NČZD nemajú nárok, keďže sa jedná o pasívny príjem a pokiaľ je byt v bezpod.vlastníctve, môžu si príjem manželia podeliť a každý si môže uznať sumu oslobodenú od dane 500 €. Ak suma príjmu každého z nich po odpočítaní osl.čiastky nepresiahne 1779, 65 € nemusia DP podávať.

Dátum: 18.03.2012

Vložil: Mária

Titulok: Re:Re:daň z nájomného v SR

Ďakujem za Vašu odpoveď, čo sa týka rezidencie tomu rozumiem, ale chcela by som ešte vedieť, čo je myslené pod celosvetovými príjmami. Patrí do toho aj tento pasívny príjem z nájmu na Slovensku? Suma 1779,65 E je polovička z NČZD a platí to aj pre nich, keď sú rezidenti Írska?
Mám tomu rozumieť tak, že keď na jedného z manželov pripadá čiastka 1000 EUR po odpočítaní 500 EUR (oslobodená čiastka), tak nemusia podávať na Slovensku daň priznanie? A musia ju pripočítať k príjmom závislej činnosti v Írsku? Iba chcem vedieť, keď už sa nemôže uplatniť na pasívne príjmy - prenájom, NČZD, prečo by malo platiť, že do sumy 1779,65 nemusia robiť dańové priznanie?

Ďakujem za odpoveď a dúfam, že už bude moja otázka vyčerpaná.
Ďakujem, že sa venujete tejto poradni.

Dátum: 18.03.2012

Vložil: iN účtovníctvo

Titulok: Re:daň z nájomného v SR

Medzi celosvetové príjmy patria všetky príjmy, ktoré daňovník dosiahol v zdaňovacom období.Patria tam aj pasívne príjmy, čiže príjmy z prenájmu, ktoré sa zdania v SR, daňovník požiada DÚ o potvrdenie o úhrade dane a následne prizná celosvetové prímy v Írsku (čiže aj príjmy zdanené v SR-prenájom). V tomto prípade, ak by príjmy z prenájmu u manželov nedosiahli sumu 1779,65 € + 500 € (osl.suma) na každého z nich, nemusia na SR podávať DP a tým pádom v Írsku priznajú len príjmy, ktoré dosiahli tam. Sumu z prenájmu nemusia pripočítať k príjmom z Írska, keďže na SR nemali povinnosť podať DP.

Podľa § 32 ods.1 Zákona o dani z príjmov:

(1) Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a), s výnimkou uvedenou v odseku 4. Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a), ale vykazuje daňovú stratu. Do sumy zodpovedajúcej 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) sa nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, ak

a) vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť (§ 43 ods. 6) alebo
b) daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7.

Dátum: 15.02.2012

Vložil: Marta

Titulok: SZČO a zmluva o dielo v ČR

SZČO, ktorý má živnosť na SK, aj trvalý pobyt, no pracuje v ČR na Zmluvu o dielo. Ak sa zdržiava v ČR celý rok, musí si založiť organizačnú zložku v ČR?

Dátum: 04.02.2012

Vložil: Ján Malý

Titulok: daň z nájomného

Má platit dôchodza s obmedzenou daňovou povinnosťou daň z ročného nájomného 1700 eur?

Dátum: 19.02.2012

Vložil: iN účtovníctvo

Titulok: Re:daň z nájomného

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR) má daňovú povinnosť len z príjmov, ktorých zdroj je na našom území a ktoré sú vymenované v § 16 zákona o dani z príjmov:

(1) Príjmom zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je príjem:
4. nájomné alebo príjmy plynúce z iného využitia hnuteľných vecí umiestnených na území Slovenskej republiky;

Zároveň za zdaňovacie obdobie r. 2011 má daňovník povinnosť podať DP, ak dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1779,65 €.

Dátum: 27.01.2012

Vložil: Marta

Titulok: Diety zo služ.cesty v zahraničí-zdaniteľný príjem?


Od januára 2011 sa za zdaniteľný príjem považujú aj diety ktoré dostanete keď pôjdete na služobnú cestu do zahraničia.
Týka sa to aj vodičov kamiónov jazdiacich pravidelne do zahraničia, ktorý dostávajú stravné-diety podľa zákona a hodín koľko sa zdržali v tej ktorej krajine?
Ďakujem za odpoveď.

Dátum: 19.02.2012

Vložil: iN účtovníctvo

Titulok: Re:Diety zo služ.cesty v zahraničí-zdaniteľný príjem?

(5) Okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 3 ods. 2, nie je predmetom dane ani:

a) cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok podľa osobitných predpisov, 15) okrem vreckového poskytovaného pri zahraničnej pracovnej ceste

Diéty, čiže stravné v zmysle zákona o cestovných náhradách nie sú predmetom dane.

Dátum: 26.01.2012

Vložil: renata

Titulok: nezisková organizácia

Ako účtovať výdavky v JÚ v neziskovke, ak má len príjem z dotácií a darov??Dotácie sú nezdanený príjem ale čo réžia/voda,elektrina a pod/?? Je to výdavok neovpl.ZD??

Dátum: 23.01.2012

Vložil: Michal Kaliňak, Vyšná Jrdľová 7, 08901

Titulok: Daň z výhry

poprosím Vás o radu, v r. 2011 bol som si kupiť kosačku v Mountfield za 908,00 €, lístok som hodil do žreb ovania o auto VOLVO V 70 vrámci akcií Koleso šťastia,prišiel mi list,že VOLVO je moje aby som po neho prišiel. Nakolľko som invali d, nemám na zaplatenie daňi musel som vozidlo predať a teraz otázka mám z tej výhry zaplatiť daň, alebo z predaja auta.
Michal Kaliňak
Vyšná Jedľová 7
08901 Svidník

Záznamy: 31 - 40 zo 44
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pridať nový príspevok