Cenník

 

 

Neplatca DPH

Platca DPH

SPRACOVANIE

PODVOJNÉHO

ÚČTOVNÍCTVA:

 

       Účtovné položky

        1 - 50

        51 - 100    

        101 - 200

        201 - 300 

        301 - 400   

        401 - 600

        601 a viac
     

  

 

 

 

 

 

60 €

80 €

100 €

150 €

200 €

270 €

         po dohode s klientom

 

 

 

 

 

70 €

90 €

120 €

190 €

230 €

330 €

          po dohode s klientom

SPRACOVANIE
JEDNODUCHÉHO
ÚČTOVNÍCTVA:

 

      1 - 50

      51 - 100

     101 - 200

     201 - 300

     301 - 400

     401 - 600

     601 a viac

   

45 €

55 €

85 €

130 €

160 €

200 €    

     po dohode s klientom

50 €

60 €

90 €

150 €

180 €

240 €

         po dohode s klientom

 

VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ:

- DP DPH  = v cene za účtovníctvo

- DP z MV =  5 € za jedno MV

- DP právnických osôb + účtovná uzávierka v rámci podvojného účtovníctva = 100 €

- DP fyzických osôb - SZČO /typ B/ v rámci jednoduchého účtovníctva = 20 €

                                                            paušálne výdavky = 50 €

                                   - zamestnanec /typ A/ = 15 €

 


MZDY A PERSONALISTIKA: 

 spracovanie mzdy zamestnanca v pracovnom pomere

8 €  / mesiac

spracovanie mzdy zamestnanca na dohodu

5 €  / mesiac

spracovanie mesačného prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a daňovom bonuse podľa § 35 zákona  595/2003 Z.z. o dani z príjmov  v znení neskorších predpisov

3,30 €  / mesiac

spracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy podľa § 5 ods.8 zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse

3,30 €  / rok

Uvedené ceny sú orientačné. Konečná cena bude určená na základe dohody s klientom v závislosti od rozsahu, charakteru a náročnosti poskytovaných služieb a od množstva zaúčtovaných položiek. 

 

Kontaktujte nás a my Vám radi cenovú ponuku vypracujeme. 

Neváhajte, určite sa dohodneme !