Dane

Ponúkame okrem iného tieto služby:

  • spracovanie, zostavenie a podanie daňových priznaní právnických i fyzických osôb
  • riešenie daňových problémov
  • zatrieďovanie majetku do odpisových skupín vrátane stanovenia obstarávacích cien jednotlivých častí majetku
  • …a veľa ďalšieho